Privacy & Cookie Policy

Privacybeleid

Laatste update: 25 mei 2018

De controller

De persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, worden verwerkt door CIOforum Belgian Business VZW, Langestraat 221, 2240 Zandhoven , bedrijfsnummer 881.102.567, als de controleur.

Beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

CIOforum Belgian Business VZW erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van haar leden en Websitebezoekers. Daarom zal zij de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Het bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije van deze gegevens (hierna GDPR) voorzover mogelijk en wenselijk.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘ betrokkene ‘). CIOforum Belgian Business VZW beschouwt de verzamelde persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die zij alleen voor de in dit beleid gespecificeerde doeleinden zal verwerken en die zij niet meer zal behouden dan nodig is voor de realisatie van deze doeleinden.

CIOforum Belgian Business VZW kan de volgende gegevens (zowel fysiek als via deze website) verwerken die persoonsgegevens van de betrokkene kunnen bevatten:

Met betrekking tot de evenementen georganiseerd door CIOforum Belgian Business VZW

 • Persoonlijke contactgegevens
  • Laatste naam
  • Voornaam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Bedrijf
  • Functie

De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke contactgegevens verder te vervolledigen. CIOforum Belgian Business VZW zal deze persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de volgende doeleinden:

 • Administratieve taak met betrekking tot het abonnement van de betrokkene op een van CIOforum Belgian Business VZW Events
 • Nodig de betrokkenen uit voor evenementen georganiseerd door CIOforum Belgian Business VZW
 • Kwaliteitsdoeleinden: zowel voor de evaluatie van onze diensten als voor de kwaliteit van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt
 • Direct marketing doeleinden (zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten CIOforum Belgian Business VZW campus biedt aan de betrokkene)

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn in de algemene verordening inzake gegevensbescherming beschreven rechten uit te oefenen. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringsperiode) voor inspectie aan te vragen.

 • Recht op rectificatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

 • Recht op uitwissing (“Right om worden vergeten”)

Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met CIOforum Belgian Business VZW op info@cioforum.be om de verwijdering van persoonsgegevens door een eenvoudig gratis verzoek te verzoeken. De betrokkene erkent dat, indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt of de uitwissing daarvan wordt aangevraagd, CIOforum Belgian Business VZW niet in staat zal zijn om de diensten te leveren.

 • Recht op bezwaar

Indien de betrokkene niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing ontvangt, is de betrokkene gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mailing naar info@cioforum.be of klik op de afmelden-link beschikbaar in CIOforum Belgian Business VZW e-mails. Houdt u er rekening mee dat de betrokkene geen bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen CIOforum Belgian Business VZW en de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene (bijvoorbeeld : voor het factureren van de betrokkene of de onderneming van de betrokkene voor de bestelde trainingen of vakken,…).

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen is de betrokkene gerechtigd de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op gegevens portabiliteit 

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens betreffende hem of haar te ontvangen, verwerkt door CIOforum Belgian Business VZW , in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere controleur.

 • Recht om een klacht in te dienen 

Indien u op enig moment van mening bent dat CIOforum Belgian Business VZW inbreuk maakt op uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel + 32 (0) 2 274 48 00 e-mail: Commission@privacycommission.be.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar  info@cioforum.be.

Voor verdere vragen u ons bereiken via e-mail op info@cioforum.be. Voor alle bijkomende informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

CIOforum Belgian Business VZW zal zich onthouden van het bekendmaken van persoonsgegevens van de aan derden onderworpen gegevens en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van de betrokkenen. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen alleen aan derden of externe partijen worden meegedeeld op voorwaarde dat de toestemming van de betrokkenen is verkregen.

CIOforum Belgian Business VZW erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de gegevensbescherming. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal CIOforum Belgian Business VZW passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van cookies

CIOforum Belgian Business VZW verwerkt ook via haar website persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld met behulp van de website zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u bezocht de website en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonsgegevens worden verkregen door gebruik te maken van cookies. CIOforum Belgian Business VZW zal deze gegevens alleen gebruiken voor statistische en prestatiedoeleinden op mondiaal niveau. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het doel is om te onthouden informatie over jou. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en gemakkelijk te surfen op een website. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen, zodat bijvoorbeeld wanneer u de website weer bezoekt, hoeft u niet om uw taal te selecteren eens te meer. Bepaalde cookies kunnen ook worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Als u niet dat een website om cookies te plaatsen op uw computer wilt, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Hoe u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Houd in gedachten dat door het uitschakelen van cookies, bepaalde grafische elementen misschien niet zo aantrekkelijk of het zal niet mogelijk zijn om bepaalde toepassingen te gebruiken. CIOforum Belgian Business VZW doet alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat de website loopt soepel. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies.

CIOforum Belgian Business VZW gebruikt verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website kan worden uitgevoerd in de beste mate. Voor het gebruik van deze cookies, CIOforum Belgian Business VZW heeft een legitiem belang. De andere cookies (CatAccCookies in het bijzonder) op de website, worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan CIOforum Belgian Business VZW is onderworpen. Meer informatie over de rechtmatigheid van de verwerking is te vinden in de volgende tabel.

De volgende tabel ziet u welke cookies welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden. De tabel bevat ook informatie over de bewaartermijn van de gegevens en de rechtvaardiging van de verwerkingsactiviteit is gebaseerd (rechtmatigheid van verwerking):

TDCPMRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.1 yearTDCPMRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.1 yearTDCPMRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.1 yearTDCPMRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.1 yearTDCPMRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.1 yearTDCPMRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.1 year

Cookie Purpose Expiry
CookieConsent Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 year
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 year
_gid Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate Session
vuid Collects data on the user’s visits to the website, such as which pages have been read. Session
bt2 Used by the social sharing platform AddThis to keep a record of parts of the site that has been visited in order to recommend other parts of the site 255 days
mus addthis.com 1 year
uvc Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 13 months
xtc Registers the user’s sharing of content via social media. 13 months
ouid addthis.com 1 year
di2 addthis.com 1 year
uid Creates a unique, machine-generated user ID. AddThis, which is owned by Clearspring Technologies, uses the user ID to make it possible for the user to share content across social networks and provide detailed statistics to various providers. 1 year
vc Used by the social sharing platform AddThis 1 year
loc Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level). 13 months
uuid2 Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 3 months
TDID Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 1 year
TDCPM Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 1 year
__atuvc Updates the counter of a website’s social sharing features. 13 months
__atuvs Updates the counter of a website’s social sharing features. Session
test_cookie Used to check if the user’s browser supports cookies. Session
IDE Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 2 year
r/collect doubleclick.net Session
uuid Collects data on the user’s visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads. 1 year
uuidc Collects data on the user’s visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads. 1 year
TapAd_TS Used to determine what type of devices (smartphones, tablets, computers, TVs etc.) is used by a user. 2 months
TapAd_DID Used to determine what type of devices (smartphones, tablets, computers, TVs etc.) is used by a user. 2 months
VISITOR_INFO1_LIVE Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days
GPS Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Session
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session

We maken ook gebruik van Google Analytics, kan deze derde partij ook cookies op uw apparaat namens ons wanneer u de CIOforum Belgian Business VZWwebsite om hen in staat stellen de diensten die zij leveren.

We hebben echter geen controle over de verspreiding van deze cookies. Daarom willen wij u verwijzen naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

Wijzigingen in onze Privacy Policy

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door het plaatsen van de bijgewerkte versie op de CIOforum Belgian Business VZW website. Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van ons privacybeleid wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden gerapporteerd op onze homepage. Wij raden u echter aan om ons privacybeleid periodiek te lezen.